Ta`lim yo`nalishlari
 • Ro`yxatdan o`tish

Reyting qaydnomalari

Moodle tizimi

Uniwork tizimi

Universtitet bosh sahifasi

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDRAMIZDA TAYYORLANADIGAN TA`LIM YO`NALISHLARI

BAKALAVRIAT TA`LIM YO’NALISHLARI

MAGISTRATURA MUTAXASSISLIGI

5130200 – Amaliy matematika va informatika

Amaliy matematika va axborot texnologiyalari

5330100 – Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti

5111000 – Kasb ta’limi (5330200-Informatika va axborot texnologiyalari

 

Bakalavriat

5130200 – Amaliy matematika va informatika bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tasnifi

5130200 – Amaliy matematika va informatika  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlovchi oliy ta’limning o’quv reja va fan dasturi asosida amalga oshiriladi, uning nazariy va amaliy mashg’ulotlarini to’liq o’zlashtirgan, yakuniy davlat attestaciyasidan muvaffaqiyatli o’tgan shaxsga «bakalavr» malakasi (darajasi) hamda oliy ma’lumot to’g’risidagi davlat namunasidagi rasmiy hujjat(lar) beriladi.

 

 

 

 O’quv reja va fan dasturining muddati va bitiruvchilarning malaka(daraja)si

O’quv reja va fan dasturining nomi

Malaka

(daraja)

O’quv reja va fan dasturini o’zlashtirishning me’yoriy muddati

Bakalavriatning o’quv reja va fan dasturi

Bakalavr

4 yil

 

5130200 – Amaliy matematika va informatika ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari:

 • tajriba-konstruktorlik tashkilotlarida matematik va dasturiy ta’minot;
 • pedagogika va axborot texnologiyalari;
 • matematik usullar va kompьyuter texnologiyalari;
 • matematik tushunchalar;
 • matematik gipotezalar;
 • fundamental va tatbiqiy matematika va tabiiy fanlar mazmunini tashkil etuvchi matematik modellar.
  • Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

 

5130200 – Amaliy matematika va informatika ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari

 • ilmiy-tadqiqot;
 • loyihaviy-konstruktorlik;
 • ishlab chiqarish, texnologik;
 • yig’ish-sozlash ishlari;
 • tashkiliy-boshqaruv;
 • umumiy o’rta,O’MKHT tizimida pedagogik;
 • turli xizmatlar ko’rsatishi va shu kabilarni o’z ichiga oladi.
  • Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat turlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

 

5330100 – Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tasnifi 

5330100 – Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlovchi oliy ta’limning o’quv reja va fan dasturi asosida amalga oshiriladi, uning nazariy va amaliy mashg’ulotlarini to’liq o’zlashtirgan, yakuniy davlat attestaciyasidan muvaffaqiyatli o’tgan shaxsga «bakalavr» malakasi (darajasi) hamda oliy ma’lumot to’g’risidagi davlat namunasidagi rasmiy hujjat(lar) beriladi.

 

 

 

O’quv reja va fan dasturining muddati va bitiruvchilarning malaka(daraja)si

O’quv reja va fan dasturining nomi

Malaka

(daraja)

O’quv reja va fan dasturini o’zlashtirishning me’yoriy muddati

Bakalavriatning o’quv reja va fan dasturi

Bakalavr

4 yil

 

5330100 – Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari:

Axborot tizimlari; matematik va dasturiy ta’minot; loyihalash metodlari va vositalari; turli sohalardagi axborot tizimlarining dasturiy va texnik vositalarini loyihalash metodlari, ularni ishlab chiqish va foydalanish; pedagogika va axborot texnologiyalari.

 

5330100 – Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

 • ilmiy-tadqiqot muassasa va tashkilotlarida, markazlarida, ilmiy-ishlab chiqarish birlashmalarini;
 • tashkilotlarning axborot tizimlarini ishlab chiqishni;
 • axborotlarni himoya qilish usullarini;
 • tajriba-konstruktorlik tashkilotlari, ishlab chiqarish va o’quv laboratoriyalarida ish jarayonlarini avtomatlashtirishni loyihalashni;
 • kasbiy ta’lim pedagogikasi va o’qitish texnologiyasini;
 • o’qitishning didaktik vositalarini;
 • ta’limning elektron vositalarini;
 • o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim tizimidagi o’rni va rolini.huquq-tartibot organlari, mahalliy o’z-o’zini boshqarish organlarida ishlashni.

Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

 

5330100 – Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari

 • ishlab chiqarish-sozlash;
 • ilmiy-tadqiqot;
 • loyihaviy-konstruktorlik;
 • tashkiliy-boshqaruv faoliyati;
 • pedagogik (o’rnatilgan tartibda olgan kvalifikaciyaga mos ravishda) va ma’rifat faoliyati;
 • Foydalanish va servis xizmati ko’rsatish va shu kabilarni o’z ichiga oladi.

Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat turlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

 

5111000 – Kasb ta’limi (5330200-Informatika va axborot texnologiyalari) bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tasnifi

 

5111000 –“Kasb ta’limi (5330200-Informatika va axborot texnologiyalari)” ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlovchi oliy ta’limning o’quv reja va fan dasturi asosida amalga oshiriladi, uning nazariy va amaliy mashg’ulotlarini to’liq o’zlashtirgan, yakuniy davlat attestaciyasidan muvaffaqiyatli o’tgan shaxsga «bakalavr» malakasi (darajasi) hamda oliy ma’lumot to’g’risidagi davlat namunasidagi rasmiy hujjat(lar) beriladi.

 

O’quv reja va fan dasturining muddati hamda bitiruvchilarning malaka(daraja)si

O’quv reja va fan dasturining nomi

Malaka

(daraja)

O’quv reja va fan dasturini o’zlashtirishning me’yoriy muddati

Bakalavriatning o’quv reja va fan dasturi

Bakalavr

4 yil

 

5111000 – Kasb ta’limi (5330200-Informatika va axborot texnologiyalari) ta’lim yo’nalishibo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari

 • o’quv-tarbiya jarayoni, axborot texnologiyalariga oid jarayonlar,axborot-kommunikaciya tizimlariga tegishli dasturlar,ularning matematik, axborot va dasturiy ta’minoti,axborot-kommunikaciya tizimlarini va mulьtimedia texnologiyalari,ilmiy tadqiqot jarayonilari;
 • ta’lim sohasining texnik va dasturiy vositalarini loyihalash, sozlash, ishlab chiqarish va amaliyotga tatbiq qilish jarayonlari;
 • ta’limni avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari;
 • ta’lim tizimida qo’llaniladigan qo’shimcha vositalar va tizimlar;
 • axborot ta’limvositalarini ishlab chiqarish jarayonida qo’llaniladigan texnika va texnologiyalar;
 • ilmiy-tadqiqot jarayoni

 

Ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari

 • pedagogik(o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida);
 • ma’naviy-ma’rifiy;
 • tashkiliy-boshqaruv;
 • ilmiy-tadqiqotni o’z ichiga oladi.

Ta’lim yo’nalishi bo’yicha tayyorlangan bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim muassasasitomonidan aniqlanadi.

 

Magistratura

5A130202 - Amaliy matematika va axborot texnologiyalarimutaxassisligining umumiy tasnifi

 5A130202 - Amaliy matematika va axborot texnologiyalari magistratura mutaxassisligi bo’yicha magistrlar tayyorlovchi oliy ta’limning dasturi amalga oshiriladi, uning nazariy va amaliy mashg’ulotlarini to’liq o’zlashtirgan, yakuniy davlat attestatsiyasidan muvaffaqiyatli o’tgan shaxsga «magistr» malakasi (darajasi) hamda oliy ma’lumot to’g’risidagi davlat namunasidagi rasmiy hujjat(lar) beriladi.

 

O’quv reja va fan dasturining muddati va bitiruvchilarning malaka(daraja)si

O’quv reja va fan dasturining nomi

Malaka

(daraja)

O’quv reja va fan dasturini o’zlashtirishning me’yoriy muddati

Mutaxassislikning o’quv reja va fan dasturlari

Magistr

2 yil

 

5A130202 - Amaliy matematika va axborot texnologiyalari mutaxassisligi bo’yicha magistrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari:

- fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tekshirish institutlari hamda oliy o’quv yurtlarining ilmiy-tadqiqot bo’limlari faoliyati;

- mos kasb-hunar kollejlari va oliy ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyat;

-muayyan predmet sohasidagi muammoni hal qilish va tahlil qilishga mo’ljallangan dasturiy ta’minot va matematik modellar;

- fundamental va tadbiqiy  matematika va tabiiy fanlar mazmunini tashkil etuvchi matematik modellar;

- pedagogik va axborot texnologiyalari.

Mutaxassislik bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda magistrlarning kasbiy faoliyat ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

 Mutaxassislik bo’yicha magistrlar kasbiy faoliyatlarining turlari

 • Ilmiy-tadqiqot faoliyat;
 • Tashkiliy-boshqaruv faoliyat;
 • Pedagogik faoliyat Oliy, malaka oshirish, qayta tayyorlash ta’lim muassasalarida ilmiy-pedagogik hamda o’rta, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim tizimida pedagogik faoliyat (o’rnatilgan tartibda);
 • Konsalting xizmati faoliyat va shu kabilarni o’z ichiga oladi.

Mutaxassislik bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda magistrlarning kasbiy faoliyat turlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

Mutaxassislik bo’yicha tayyorlangan magistrlar kasbiy faoliyatlarining muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim muassasasi tomonidan aniqlanadi. 

 

Axborot texnologiyalari fakulteti rahbariyati

Axborot texnologiyalari fakulteti dekani.: T.f.f.d., PhD Eshankulov Hamza Ilxomovich

 Tel: (+99899)759 56 16 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Amaliy matematika va dasturlash texnologiyalari kafedrasi mudiri:dotsent, f-m.f.n.  Jalolov Ozodjon Isomidinovich

 Tel:+998916483529 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Axborot texnologiyalari kafedrasi mudiri: Texnika fanlari falsafa doktori.PHD. Shafiyev Tursun Rustamovich

 Tel:+998997098020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Ishonch telefoni: 
                   +998(65)221-29-11

Saytga tashrif

Hozir saytda 47 guests va foydalanuvchi yuq onlineda

Mustaqillik quyoshidan nur olgan dargoh.

Mustaqillik quyoshidan nur olgan dargoh