Bitiruvchilar klubi
 • Ro`yxatdan o`tish

Reyting qaydnomalari

Moodle tizimi

Uniwork tizimi

Universtitet bosh sahifasi

Kafedra haqida

Kafedra 1986-yilda “Informatika, hisoblash texnikasi va TSO” nomi bilan faoliyatini boshlagan va uni mudir sifatida dots. T.X. Sharipov boshqargan.

1988-1992-yillarda kafedraga dots. I.I.Jalolov mudirlik qilgan. 1992-yilda kafedra “Informatika va metematik modellashtirish” nomini olgan va unga prof. Z.Sh.Jumaev rahbarlik qilgan. 1998-yilda kafedra ikki yo‘nalishga bo‘linib, “Hisoblash metematikasi va informatika” (mudir prof. R.D.A’loev), “Amaliy metematika va informatika (mudir prof. Z.Sh.Jumaev) deb nomlangan.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDRAMIZDA TAYYORLANADIGAN TA`LIM YO`NALISHLARI

BAKALAVRIAT TA`LIM YO’NALISHLARI

MAGISTRATURA MUTAXASSISLIGI

5130200 – Amaliy matematika va informatika

Amaliy matematika va axborot texnologiyalari

5330100 – Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti

5111000 – Kasb ta’limi (5330200-Informatika va axborot texnologiyalari

 

Bakalavriat

5130200 – Amaliy matematika va informatika bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tasnifi

5130200 – Amaliy matematika va informatika  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlovchi oliy ta’limning o’quv reja va fan dasturi asosida amalga oshiriladi, uning nazariy va amaliy mashg’ulotlarini to’liq o’zlashtirgan, yakuniy davlat attestaciyasidan muvaffaqiyatli o’tgan shaxsga «bakalavr» malakasi (darajasi) hamda oliy ma’lumot to’g’risidagi davlat namunasidagi rasmiy hujjat(lar) beriladi.

 

 

 

 O’quv reja va fan dasturining muddati va bitiruvchilarning malaka(daraja)si

O’quv reja va fan dasturining nomi

Malaka

(daraja)

O’quv reja va fan dasturini o’zlashtirishning me’yoriy muddati

Bakalavriatning o’quv reja va fan dasturi

Bakalavr

4 yil

 

5130200 – Amaliy matematika va informatika ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari:

 • tajriba-konstruktorlik tashkilotlarida matematik va dasturiy ta’minot;
 • pedagogika va axborot texnologiyalari;
 • matematik usullar va kompьyuter texnologiyalari;
 • matematik tushunchalar;
 • matematik gipotezalar;
 • fundamental va tatbiqiy matematika va tabiiy fanlar mazmunini tashkil etuvchi matematik modellar.
  • Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

 

5130200 – Amaliy matematika va informatika ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari

 • ilmiy-tadqiqot;
 • loyihaviy-konstruktorlik;
 • ishlab chiqarish, texnologik;
 • yig’ish-sozlash ishlari;
 • tashkiliy-boshqaruv;
 • umumiy o’rta,O’MKHT tizimida pedagogik;
 • turli xizmatlar ko’rsatishi va shu kabilarni o’z ichiga oladi.
  • Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat turlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

 

5330100 – Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tasnifi 

5330100 – Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlovchi oliy ta’limning o’quv reja va fan dasturi asosida amalga oshiriladi, uning nazariy va amaliy mashg’ulotlarini to’liq o’zlashtirgan, yakuniy davlat attestaciyasidan muvaffaqiyatli o’tgan shaxsga «bakalavr» malakasi (darajasi) hamda oliy ma’lumot to’g’risidagi davlat namunasidagi rasmiy hujjat(lar) beriladi.

 

 

 

O’quv reja va fan dasturining muddati va bitiruvchilarning malaka(daraja)si

O’quv reja va fan dasturining nomi

Malaka

(daraja)

O’quv reja va fan dasturini o’zlashtirishning me’yoriy muddati

Bakalavriatning o’quv reja va fan dasturi

Bakalavr

4 yil

 

5330100 – Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari:

Axborot tizimlari; matematik va dasturiy ta’minot; loyihalash metodlari va vositalari; turli sohalardagi axborot tizimlarining dasturiy va texnik vositalarini loyihalash metodlari, ularni ishlab chiqish va foydalanish; pedagogika va axborot texnologiyalari.

 

5330100 – Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

 • ilmiy-tadqiqot muassasa va tashkilotlarida, markazlarida, ilmiy-ishlab chiqarish birlashmalarini;
 • tashkilotlarning axborot tizimlarini ishlab chiqishni;
 • axborotlarni himoya qilish usullarini;
 • tajriba-konstruktorlik tashkilotlari, ishlab chiqarish va o’quv laboratoriyalarida ish jarayonlarini avtomatlashtirishni loyihalashni;
 • kasbiy ta’lim pedagogikasi va o’qitish texnologiyasini;
 • o’qitishning didaktik vositalarini;
 • ta’limning elektron vositalarini;
 • o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim tizimidagi o’rni va rolini.huquq-tartibot organlari, mahalliy o’z-o’zini boshqarish organlarida ishlashni.

Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

 

5330100 – Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari

 • ishlab chiqarish-sozlash;
 • ilmiy-tadqiqot;
 • loyihaviy-konstruktorlik;
 • tashkiliy-boshqaruv faoliyati;
 • pedagogik (o’rnatilgan tartibda olgan kvalifikaciyaga mos ravishda) va ma’rifat faoliyati;
 • Foydalanish va servis xizmati ko’rsatish va shu kabilarni o’z ichiga oladi.

Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat turlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

 

5111000 – Kasb ta’limi (5330200-Informatika va axborot texnologiyalari) bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tasnifi

 

5111000 –“Kasb ta’limi (5330200-Informatika va axborot texnologiyalari)” ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlovchi oliy ta’limning o’quv reja va fan dasturi asosida amalga oshiriladi, uning nazariy va amaliy mashg’ulotlarini to’liq o’zlashtirgan, yakuniy davlat attestaciyasidan muvaffaqiyatli o’tgan shaxsga «bakalavr» malakasi (darajasi) hamda oliy ma’lumot to’g’risidagi davlat namunasidagi rasmiy hujjat(lar) beriladi.

 

O’quv reja va fan dasturining muddati hamda bitiruvchilarning malaka(daraja)si

O’quv reja va fan dasturining nomi

Malaka

(daraja)

O’quv reja va fan dasturini o’zlashtirishning me’yoriy muddati

Bakalavriatning o’quv reja va fan dasturi

Bakalavr

4 yil

 

5111000 – Kasb ta’limi (5330200-Informatika va axborot texnologiyalari) ta’lim yo’nalishibo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari

 • o’quv-tarbiya jarayoni, axborot texnologiyalariga oid jarayonlar,axborot-kommunikaciya tizimlariga tegishli dasturlar,ularning matematik, axborot va dasturiy ta’minoti,axborot-kommunikaciya tizimlarini va mulьtimedia texnologiyalari,ilmiy tadqiqot jarayonilari;
 • ta’lim sohasining texnik va dasturiy vositalarini loyihalash, sozlash, ishlab chiqarish va amaliyotga tatbiq qilish jarayonlari;
 • ta’limni avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari;
 • ta’lim tizimida qo’llaniladigan qo’shimcha vositalar va tizimlar;
 • axborot ta’limvositalarini ishlab chiqarish jarayonida qo’llaniladigan texnika va texnologiyalar;
 • ilmiy-tadqiqot jarayoni

 

Ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari

 • pedagogik(o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida);
 • ma’naviy-ma’rifiy;
 • tashkiliy-boshqaruv;
 • ilmiy-tadqiqotni o’z ichiga oladi.

Ta’lim yo’nalishi bo’yicha tayyorlangan bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim muassasasitomonidan aniqlanadi.

 

Magistratura

5A130202 - Amaliy matematika va axborot texnologiyalarimutaxassisligining umumiy tasnifi

 5A130202 - Amaliy matematika va axborot texnologiyalari magistratura mutaxassisligi bo’yicha magistrlar tayyorlovchi oliy ta’limning dasturi amalga oshiriladi, uning nazariy va amaliy mashg’ulotlarini to’liq o’zlashtirgan, yakuniy davlat attestatsiyasidan muvaffaqiyatli o’tgan shaxsga «magistr» malakasi (darajasi) hamda oliy ma’lumot to’g’risidagi davlat namunasidagi rasmiy hujjat(lar) beriladi.

 

O’quv reja va fan dasturining muddati va bitiruvchilarning malaka(daraja)si

O’quv reja va fan dasturining nomi

Malaka

(daraja)

O’quv reja va fan dasturini o’zlashtirishning me’yoriy muddati

Mutaxassislikning o’quv reja va fan dasturlari

Magistr

2 yil

 

5A130202 - Amaliy matematika va axborot texnologiyalari mutaxassisligi bo’yicha magistrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari:

- fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tekshirish institutlari hamda oliy o’quv yurtlarining ilmiy-tadqiqot bo’limlari faoliyati;

- mos kasb-hunar kollejlari va oliy ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyat;

-muayyan predmet sohasidagi muammoni hal qilish va tahlil qilishga mo’ljallangan dasturiy ta’minot va matematik modellar;

- fundamental va tadbiqiy  matematika va tabiiy fanlar mazmunini tashkil etuvchi matematik modellar;

- pedagogik va axborot texnologiyalari.

Mutaxassislik bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda magistrlarning kasbiy faoliyat ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

 Mutaxassislik bo’yicha magistrlar kasbiy faoliyatlarining turlari

 • Ilmiy-tadqiqot faoliyat;
 • Tashkiliy-boshqaruv faoliyat;
 • Pedagogik faoliyat Oliy, malaka oshirish, qayta tayyorlash ta’lim muassasalarida ilmiy-pedagogik hamda o’rta, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim tizimida pedagogik faoliyat (o’rnatilgan tartibda);
 • Konsalting xizmati faoliyat va shu kabilarni o’z ichiga oladi.

Mutaxassislik bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda magistrlarning kasbiy faoliyat turlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

Mutaxassislik bo’yicha tayyorlangan magistrlar kasbiy faoliyatlarining muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim muassasasi tomonidan aniqlanadi. 

 

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

Bakalavriat

 1. Obyektga yo’naltirilgan dasturlash.
 2. Mikroprosessor va kompyuter texnikasi
 3. Dasturlash asoslari.
 4. Multimedia tizimlari va texnologiyalari
 5. Kompyuter grafikasi va Web-dizayn
 6. Obyektga mo‘ljallangan dasturlash
 7. Jarayonlar tatqiqoti
 8. JAVA tilida dasturlash
 9. BBBT
 10. Axborotlarni himoyalash
 11. Hisoblash usullari
 12. Informatika
 13. Amaliy dasturlar majmuasi
 14. Kompyuter tarmoqlari
 15. Amaliy masalalarni matematik modellashtirish
 16. Tadbiqiy dasturlash vositalari
 17. Informatika o‘qitish usullari
 18. Dasturlash tillari.
 19. Algoritmlar va ma’lumotlar tuzilmasi.
 20. Web dasturlash.
 21. 3D modellashtirish.

 

Magistratura

 1. Tizimli dasturlash
 2. Dasturlash tillari
 3. Programma injineringi
 4. Berilganlar bazasini boshqarish tizimlari
 5. Chiziqsiz chegaraviy masalalarni sonli modellashtirish
 6. Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi
 7. Web texnologiya
 8. MYSQL
 9. Axborot tizimlari
 10. Obyektga yo‘naltirilgan dasturlash tillari va vositalari
 11. Algoritmlar
 12. Matematik modellashtirish va hisoblash eksperimenti

Kafedra 1986-yilda “Informatika, hisoblash texnikasi va TSO” nomi bilan faoliyatini boshlagan va uni mudir sifatida dots. T.X. Sharipov boshqargan. 1988-1992-yillarda kafedraga dots. I.I.Jalolov mudirlik qilgan. 1992-yilda kafedra “Informatika va metematik modellashtirish” nomini olgan va unga prof. Z.Sh.Jumaev rahbarlik qilgan. 1998-yilda kafedra ikki yo‘nalishga bo‘linib, “Hisoblash metematikasi va informatika” (mudir prof. R.D.A’loev), “Amaliy metematika va informatika (mudir prof. Z.Sh.Jumaev) deb nomlangan. 2000-yilda “Hisoblash metematikasi va informatika” kafedrasi mudiri lavozimida dots. I.G.Rasulov ishlay boshlagan. 2002-yilga kelib bu kafedralar “Amaliy metematika va informatika” (mudiri prof. Z.Sh.Jumaev), “Fakultetlararo matematika va informatika” (mudiri dots. I.G.Rasulov), “Hisoblash metematikasi va informatika” (mudiri T.Sattorov) nomlari bilan 3 ga bo‘lingan. 

   1988-1992-yillarda kafedraga dots. I.I.Jalolov mudirlik qilgan. Jalolov Isomiddin Ikromovich 1951-yil 7-martda Buxoro tumani Suvlakyon qishlog‘ida ziyoli oilasida tug‘ilgan. 1992-yilda kafedra dastlab “Informatika va metematik modellashtirish”, so‘ngra “Amaliy metematika va informatika” nomi bilan faoliyat yuritgan. Bunda unga prof. Z.Sh.Jumaev rahbarlik qilgan. Jumaev Zoir Sharipovich 1941-yil 1- oktyabrda Jondor tumanida tug‘ilgan. 2000-yilda “Hisoblash metematikasi va informatika” kafedrasi mudiri lavozimida dots. I.G‘.Rasulov ishlagan. Rasulov Ikrom G‘afurovich 1952-yil 22-fevralda Buxoro tumanida tug‘ilgan. 2004-yildan “Fakultetlararo metematika va informatika” hamda “Hisoblash metematikasi va informatika” kafedralari birlashtirilib, “Hisoblash metematikasi va informatika” deb nomlandi va unga dots. A.G‘.Hayitov mudir etib tayinlandi. Hayitov Anvar G‘afurovich 1969-yil 6-avgustda Buxoro viloyati Shofirkon tumanining Tezguzar QFYga qarashli Sabzikor qishlog‘ida ziyoli oilasida tug‘ilgan. 2008-yili vafot etgan. 2005-yil 1-sentabrdan boshlab ikki kafedra birlashtirilib, “Amaliy metematika va axborot texnologiyalari” deb nomlandi. Unga prof. Z.Sh.Jumaev mudirlik qildi. Biroq prof. Z.Sh.Jumaevning bevaqt vafotidan so‘ng 2008-yil 1-noyabrdan boshlab kafedraga dots. J.Jumaev mudir etib saylandi.

   Kafedraning ilmiy salohiyati o‘sishida, moddiy-texnik bazasining mustahkamlanishida dots. T.X.Sharipov, professorlar R.D.A’loev, Z.Sh.Jumaev, A.G‘.Hayitovlarning xizmatlari beqiyosdir. 2009-yildan kafedrani dotsent S.Hodjiev boshqardi. 2011-yilda I.G.Rasulov kafedra mudiri lavozimida faoliyat yuritdi.  2011-yildan 2014-yil sentyabr oyiga qadar kafedra “Amaliy matematika va axborot texnologiyalari” deb nomlandi. 2012 yildan kafedrani f.-m.f.n., dots. Boltaev Telman Bakayevich mudir sifatida boshqardi. 2015-yilda kafedraning nomi “Axborot texnologiyalari va tizimlari” deb nomlandi. Hozirgi kunda kafedraning nomi “Axborot texnologiyalari” deb yuritilmoqda. 2020-2021 yillar kafedraga Sayidova Nazokat Sayfullayevna kafedra mudiri lavozimida ishladi. Kafedrada 2 nafar fan nomzodi dotsent, 8 nafar katta o‘qituvchi, 18 nafar o‘qituvchilar faoliyat ko‘rsatmoqdalar. Hozirgi vaqtda kafedraga f.m.f.n Shafiyev Tursun Rustamovich kafedra mudiri lavozimida faoliyat olib bormoqdalar.

Axborot texnologiyalari kafedrasi mudiri

Shafiyev Tursun Rustamovich

Ilmiy darajasi: Texnika fanlari falsafa doktori 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Shafiyev Tursun Rustamovichning Ilmiy ishlari ro`yxati 

 1. Shafiev T. et al. Nonlinear mathematical model and numerical algorithm for monitoring and predicting the concentration of harmful substances in the atmosphere // E3S Web Conf. 2021. Vol. 264, № 01021. P. 1–12.
 2. Равшанов Н., Шафиев Т.Р. Численное исследование процесс переноса и диффузии вредных веществ в атмосфере с учётом орографии местности // тезисы международной научно-практической конференции “Современные проблемы прикладной математики иинформационных технологий.” Бухара, 2021. P. 53–55.
 3. Шафиев Т.Р. et al. Программа для ЭВМ «AIRMOD» view // Агентство по интеллектуальной собственности РУз. Свидетельство № DGU 063308. 19.03.2019.
 4. Шафиев Т.Р., Равшанов З.Н. Программа для ЭВМ «AirQ-MS» // Агентство по интеллектуальной собственности РУз. Свидетельство № DGU 09168. 19.09.2020.
 5. Равшанов Н., Шафиев Т.Р. Программа для ЭВМ «PSV-Calc» // Агентство по интеллектуальной собственности РУз. Свидетельство № DGU 09169. 19.09.2020.
 6. Шафиев Т.Р., Атаева Г.И., Суюнов М.М. Математическая модель, эффективный численный алгоритм и программный комплекс для мониторинга и прогнозирования концентрации вредных веществ в атмосфере с учётом физико-механических свойств частиц // Muhammad al­Xorazmiy avlodlari. 2021. № 1(15). P. 126–130.
 7. Ravshanov N., Shafiev T.R. Numerical study process distribution of contaminated substances in the atmosphere taking into account the physical and mechanical properties of particles // Bull. TUIT Manag. Commun. Technol. 2021. Vol. 4, № 2(46). P. 10–15.
 8. Ravshanov N., Shafiev T.R., Daliev S. Study of the main factors affecting the spread of aerosol particles in the atmosphere // J. Phys. Conf. Ser. IOP Publishing, 2021. № 1791. P. 12083.
 9. Равшанов Н., Шафиев Т.Р. Зарарли моддаларнинг атмосфереда кўчиши ва диффузияси жараёнига таъсир этувчи асосий омилларни сонли тадқиқ қилиш // Инновацион ёндашувлар илм-фан тараққиёти калити сифатида: ечимлар ва истиқболлар / Республика илмий-амалий анжумани маърузалар тўплами. Жиззах, 2020. P. 139–145.
 10. Равшанов Н., Шафиев Т.Р. Атмосферада аэрозол заррачаларининг кўчиши ва диффузия жараёнига таъсир этувчи асосий омилларни сонли тадқиқ қилиш // Математик моделлаштириш, ҳисоблаш математикаси ва дастурий таъминот инженериясининг долзарб муаммолари: Республика илмий-амалий анжумани маърузалар тўплами. Қарши, 2020. P. 58–62.
 11. Шафиев Т.Р. Атмосферада аэрозол заррачаларининг кўчиши ва диффузиясини мониторинг ва башоратлаш учун математик модел ва ҳисоблаш алгоритмини ишлаб чиқиш // “Инновацион ғоялар, ишланмалар амалалиётда: муаммолар ва ечимлар” : Халқаро илмий амалий анжуман материаллари. Андижон, 2020. P. 140–142.
 12. Равшанов Н., Мурадов Ф.А., Шафиев Т.. Математическая модель и эффективный численный алгоритм для мониторинга и прогнозирования концентрации вредных веществ в атмосфере с учётом физико-механических свойств частиц // Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2020. № 5(29). P. 120–140.
 13. Равшанов Н., Шафиев Т.., Орипжонова У. Численное исследования процесса распространения мелкодисперсных аэрозольных частиц в атмосфере // Вестник аграрной науки Узбекистана. 2019. Vol. 78, № 4/2. P. 279–284.
 14. Равшанов Н., Шафиев Т. Разработка нелинейной математической модели для прогнозирования процесса переноса и диффузии аэрозольных частиц в атмосфере // Ахборот коммуникация технологиялари ва дастурий таъминот яратиш мавзусида профессор-ўқитувчилар ва талабаларнинг XV-илмий-амалий конференцияси. Самарқанд, 2020. P. 90–92.
 15. Шафиев Т. Математическая модель для мониторинга и прогнозирования процесса распространения аэрозольных частиц в атмосфере // Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2020. № 1(25). P. 69–84.
 16. Ravshanov N., Zafar A., Shafiyev T. Mathematical model and numerical algortm to study the process of aerosol particles distribution in the atmosphere // International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019.
 17. Ravshanov N., Shafiev T.R. Nonlinear mathematical model for monitoring and predicting the process of transfer and diffusion of fine-dispersed aerosol particles in the atmosphere // Journal of Physics: Conference Series. 2019.
 18. Шафиев Т.Р. Численное исследования процесса распространения аэрозольных частиц в атмосфере // Современное состояние и перспективы примененияинформационных технологий в управлении: доклады республиканской научно-технической конференции. Самарқанд, 2019. P. 242–249.
 19. Равшанов Н., Шафиев Т., Таштемирова Н. Нелинейная математическая модель для мониторинга и прогнозирования процесса распространения аэрозольных частиц в атмосфере // Вестник ТУИТ. 2019. № 2. P. 45–60.
 20. Равшанов Н., Хамдамов Р., Шафиев Т. Разработка нелинейной математической модели и численного алгоритма для прогнозирования процесса переноса и диффузии аэрозольных частиц в атмосфере // материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные идеи, разработки и современные проблемы их применения в производстве, а также в обучении». Андижан, 2019. P. 143–147.
 21. Равшанов Н., Шафиев Т.Р. Моделирование процесса распространения мелкодисперсных аэрозольных частиц в атмосфере // Тезисы Международной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий». Ташкент, 2019. P. 97–98.
 22. Равшанов Н., Шафиев Т. Моделирования процесс распространения загрязняющих веществ в атмосферы с учётом физико-механических свойств частиц // Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2020. № 3(27). P. 60–75.
 23. Равшанов Н., Шафиев Т.. Модель, численный алгоритм и программное средство для мониторинга и прогнозирования экологического состояния промышленных регионов // Материалы международной конференции «Актуальныепроблемы внедрения инновационной техники и технологий напредприятиях по производству строительных материалов,химической промышленности и в смежных отраслях». Фергана, 2019. P. 235–238.
 24. Равшанов Н., Шафиев Т.., Мурадов Ф.А. Нелинейная математическая модель и эффективный численный алгоритм для мониторинга и прогнозирования концентрации вредных веществ в атмосфере с учётом орографии местности // Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2021. № 1(31). P. 57–75.
 25. Шафиев Т.Р., Бакаев И.И., Пиримов Р.Р. Обзор существующих программ управления персональной библиографической информацией // Современное состояние и перспективы примененияцифровых технологий и искусственного интеллектав управлении. Ташкент, 2021. P. 77–86.

 

Kafedra professor-o`qituvchilari:

 1. Jalolov Ozodjon Isomidinovich -kafedra mudiri, dotsent
 2. Jumayev Jo`rabek - dotsent
 3. Rustamov Hakim Sharipovich - dotsent
 4. Turdiyeva Gavhar Saidovna - katta o‘qituvchi
 5. Imomova Shafoat Mahmudovna - katta o‘qituvchi
 6. Jo`rayev Zarif Sharifovich - katta o‘qituvchi
 7. Hayatov Xurshidjon Usmanovich - katta o‘qituvchi
 8. Ergashev Aslon Akramovich- katta o‘qituvchi
 9. Shirinov Ziyomat Zoyirovich  - o‘qituvchi
 10. Hayriyev Furqat Nusrat o`g`li - o‘qituvchi
 11. Ibragimov Samandar Iskandar o`g`li - o‘qituvchi
 12. Arabov Ubaydullo Hamroqul o`g`li - o‘qituvchi
 13. Nazarov Shahzod Erkin o`g`li - o‘qituvchi
 14. Ergashev Navro`z Hakimovich - o‘qituvchi
 15. Hazratov Fazliddin Hikmatovich - o‘qituvchi
 16. Atoyev Dilshod Dilmurodovich -o‘qituvchi
 17. Qosimov Feruz Fayzulloyevich - o‘qituvchi
 18. Zaripov Nozim Naimovich - o‘qituvchi
 19. Shodmonov Istam O`ktamovich - o‘qituvchi
 20. Umurov Otabek Fayzulloyevich - o‘qituvchi
 21. Eshonqulov Hamza Ilhomovich - PHD
 22. Hayotov Abdullo Rahmonovich -  t.f.d. prof
 23. Mo`minov Bahodir Boltayevich - t.f.d. prof
 24. Jurayev Qo`ldosh Ismat ug`li - o‘qituvchi

Kafedra azolari: 

 1. Shafiyev Tursun Rustamovich kafedra mudiri t.f.f.d. PHD
 2. Sayidova Nazokat Sayfullayevna f.m.f.n, dotsent
 3. Zaripova Gulbahor Komilovna f.m.f.n. dotsеnt
 4. Yadgarova Lola Djalalovna katta o’qituvchi
 5. Atayеva Gulsina Isroilovna katta o’qituvchi
 6. Qurbonov Bahodir Samatovich O’qituvchi
 7. Bo’ronova Gulnora Yodgorovna O’qituvchi
 8. Hayitov Umidjon Hamidovich O’qituvchi
 9. Atamuradov Jamshid Jalilovich O’qituvchi
 10. Norova Fazilat Fayzulloyеvna O’qituvchi
 11. Tahirov Bеhzod Nasriddinovich O’qituvchi
 12. Nurullayеv Fеruz No’monjonovich O’qituvchi
 13. Sadullayеv Ibrat Shuxratovich O’qituvchi
 14. Eshonulov Hakim Ilhomovich O’qituvchi
 15. Murodova Guli Buronovna katta o’qituvchi
 16. To’rayеva Gulbahor Halimovna O’qituvchi
 17. Fayziyеva Dildora Hayotovna O’qituvchi
 18. Muxlisov Sodiqjon Saidjonovich O’qituvchi
 19. Husеnov Murod Zohirovich O’qituvchi
 20. To’rayеv Mardon Farmonovich O’qituvchi

 

Kafedra manzili: Buxoro shahar, M.Iqbol ko‘chasi, 11-uy, 1-bino, 5-qavat, 528-xona 

Axborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlariAxborot texnologiyalari kafedrasidagi ilmiy tadqiqot ishlari

Kafedrada tayyorlanayotgan ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklar:

5111000 – Kasb ta’limi (5330200 Informatika va axborot texnologiyalari) bakalavr ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlaydi. (Fan dasturlari, malaka talablari)

5130200 – Amaliy matematika va informatika bakalavr ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlaydi. (Fan dasturlari, malaka talablari)

5330100 – Axborot tizimlarining matеmatik va dasturiy ta’minoti bakalavr ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlaydi. (Fan dasturlari, malaka talablari)

5A130202 – “Amaliy matematika va axborot texnologiyalari” magistratura mutaxassisligi mavjud. (Fan dasturlari, malaka talablari)

 

Kafedraning ilmiy-tadqiqot faoliyati

Kafedrada quyidagi yo‘nalishlarda ilmiy-tadqiqot ishlari bajarilmoqda:

- ta’lim jarayonida kompyuterdan foydalanishning nazariy va metodik masalalari;

-fanlarni o‘qitish maqsadida dastur vositalari yaratishning didaktik xususiyatlari;

-turli jarayonlarni avtomatlashtirish muammolari;

-hisoblash matematikasi va diskret matematika;

-suyuqlik va gazlar mexanikasi.

Hisoblash matematikasi ixtisosligi bo‘yicha X.Xayotov, S.Boboev, I.Jalolov, M.Ismoilovalar mustaqil tadqiqotchilik asosida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. O.I.Jalolov mustaqil tadqiqotchilik asosida ilmiy-tadqiqot ishlarini yuritib, “Оптимальные по порядку сходимости кубатурные формулы в функциональных пространствах С.Л.Соболева” mavzusida (01.01.07) hisoblash matematikasi ixtisosligi bo‘yicha nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi. G.Zaripova ham mustaqil tadqiqotchilik asosida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borib, nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Kafedra o‘qituvchisi Z. Jo‘rayev “Uzluksiz ta’limda o‘qituvchilarning masofadan turib malaka oshirishi tizimini yaratishning ilmiy asoslari” (13.00.02) mavzusida ilmiy-tadqiqot ishini olib bormoqda.

 

 Kafedra ilmiy yo‘nalishi:

01.01.03 -Hisoblash matеmatikasi va diskrеt matеmatika.

05.01.07 -Matеmatik modеllashtirish, sonli usullar va dasturlar majmui.

05.01.04 -Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyutеr tarmoqlarining matеmatik va dasturiy ta’minoti.

13.00.02 -Ta’lim va tarbiya nazariyasi va mеtodikasi (informatika).

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

Bakalavriat

 1. Zamonaviy dasturlash tillari
 2. Mikroprosessor va kompyuter texnikasi
 3. Informatika
 4. Multimedia tizimlari va texnologiyalari
 5. Kompyuter grafikasi va Web-dizayn
 6. Obyektga mo‘ljallangan dasturlash
 7. Jarayonlar tatqiqoti
 8. JAVA tilida dasturlash
 9. BBBT
 10. Axborotlarni himoyalash
 11. Hisoblash usullari
 12. Informatika
 13. Amaliy dasturlar majmuasi
 14. Kompyuter tarmoqlari
 15. Amaliy masalalarni matematik modellashtirish
 16. Tadbiqiy dasturlash vositalari
 17. Informatika o‘qitish usullari

Magistratura

 1. Tizimli dasturlash
 2. Dasturlash tillari
 3. Programma injineringi
 4. Berilganlar bazasini boshqarish tizimlari
 5. Chiziqsiz chegaraviy masalalarni sonli modellashtirish
 6. Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi
 7. Web texnologiya
 8. MYSQL
 9. Axborot tizimlari
 10. Obyektga yo‘naltirilgan dasturlash tillari va vositalari
 11. Algoritmlar
 12. Matematik modellashtirish va hisoblash eksperimenti
 13. Tabiatshunoslikda amaliy matematika

 

Axborot texnologiyalari fakulteti rahbariyati

Axborot texnologiyalari fakulteti dekani v.v.b.: T.f.f.d., PhD Eshankulov Hamza Ilxomovich

 Tel: (+99899)759 56 16 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Amaliy matematika va dasturlash texnologiyalari kafedrasi mudiri:dotsent, f-m.f.n.  Jalolov Ozodjon Isomidinovich

 Tel:+998916483529 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Axborot texnologiyalari kafedrasi mudiri: Texnika fanlari falsafa doktori.PHD. Shafiyev Tursun Rustamovich

 Tel:+998997098020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Ishonch telefoni: 
                   +998(65)221-29-11

Saytga tashrif

Hozir saytda 71 guests va foydalanuvchi yuq onlineda

Mustaqillik quyoshidan nur olgan dargoh.

Mustaqillik quyoshidan nur olgan dargoh